گفت وگو با شهلا ناظران معلم وعکاس هنرمند

به احترام پدرم راست دست شدم! آموزگار کسی است که پیشه اش آموختن وتعلیم و تربیت است.او پیوسته درجوش و خروش برای ساختن خود و پویایی و دگرگونی در شاگردان است . جای تاسف است که تا کنون از توان و تجربیات این قشر فرهیخته در زمان بازنشستگی استفاده ی بهینه نشده و این منبع...

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز