هفته گرامی داشت مقام معلم مبارک (  گفتگو با کهن سال ترین معلم آموزش و پرورش نیشابور )

  حقوق یک پاسبان دو برابر حقوق یک معلم بود! ابوالقاسم فاضل نیشابوری با ۹۳ سال سن ، از قدیمی ترین معلمان نیشابور می باشد که هفتاد سال پیش از طریق آزمون از بین یک صد وبیست نفر با کسب رتبه دوم به عنوان معلم به استخدام آموزش وپرورش نیشابور در آمد.وی در سالیان  آموزگاری...

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز