افزایش همکاری آموزش و پرورش بخش میان جلگه با کتابخانه های عمومی نیشابور

در جلسه مشترک مدیران ادارات آموزش و پرورش بخش میان جلگه و کتابخانه های عمومی نیشابور بر توسعه همکاری مدارس و کتابخانه های عمومی تاکید شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز