شاعر نیشابوری برگزیده سومین کنگره بین المللی شعر توحیدی یزد

نرگس سادات اکرامی شاعر نیشابوری در بخش فارسی شعر بزرگسال مقام  برگزیده  سومین کنگره بین المللی شعر توحیدی یزد را از آن خودکرد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز