15 رتبه مسابقات فرهنگی هنری توسط دانش آموزان زبرخانی

 دانش آموزان زبرخان با کسب 15رتبه ی اول تاسوم به کار خود در مسابقات فرهنگی وهنری دانش آموزان خراسان رضوی پایان دادند

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز