توليد فيلم مستند« همیشه سبز » در نيشابور

مراحل تصويربرداری فيلم مستند « همیشه سبز »  اثر فيلمساز نيشابوري "   مجید سپهری " در شهر بار نیشابور به کارخود پایان داد .

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز