اجحاف در حق کارگران نیروگاه نیشابور

ما کارگران نیروگاه نیشابور از مهر ماه سال 96 که بهره برداری نیروگاه طی مناقصه به شرکت جدید واگذار شد تقریبا روی آرامش را ندیدیم!

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز