قطب الدین صادقی به نیشابور می آید

سیدباقر میرعلمدار- مسئول انجمن هنرهای نمایشی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابوراز برگزاری  دومین جشنواره نمایشنامه خوانی نیشابور با حضور دکتر قطب الدین صادقی از ۸ الی ۱۱ اردیبهشت۹۷  در سالن ادیب اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور خبرداد. مسئول انجمن هنرهای نمایشی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور اظهار کرد: هدف از برگزاری دومین جشنواره نمایشنامه خوانی...

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز