نیشابور در خشکسالی شدید

  سقوط نیشابور از رتبه اول بارش ها به جایگاه هفدهم استان! فروغ خراشادی– بر اساس گزارش اداره ی هواشناسی نیشابور، بارش روزهای سوم و چهارم اردیبهشت ماه جاری، از کل بارش پاییز گذشته بیشتر بوده است. برای شهری که از آغاز سال آبی جاری، تنها ۸۹ میلیمتر بارش را تجربه کرده، ۷میلیمتر در یک...

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز