دکتر روحانی در نیشابور

سخنرانی رئیس جمهوری در جمع مردم نیشابور

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز