اهدای اعضای آقای 59 ساله جان چند بیمار را نجات داد

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور  از اهدای اعضای آقای 59 ساله که دچار مرگ مغزی شده بود به چندبیمار نیازمند اعضا خبر داد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز