آتش سوزی منزل مسکونی توسط آتش نشانان خاموش شد

آتش سوزی یک منزل مسکونی در بلوار رسالت توسط آتش نشانان ایستگاه 2 مهار و خاموش شد .

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز