حمایت از کالای ایرانی با افتتاح بازارچه کارآفرینی دانش آموزان زبرخان در هفته معلم

همزمان با هفته معلم،وبا حضور نماینده مردم نیشابور وفیروزه ومعاون اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی بازارچه کارآفرینی دانش آموزان زبرخان در مقطع متوسطه اول افتتاح ودانش آموزان دست سازه های خودرا در معرض فروش گذاشتند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز