اشتغال بیش از 2هزار نفر در شهرک‌هاو نواحی صنعتی خراسان رضوی

باحمایت های مادي و معنوي شرکت شهرک صنعتی در سال گذشته، برای دو هزار و 290 نفر در خوشه های صنعتی مبلمان ، زعفران ، جواهرات ، کفش و فرش ، ایجاد اشتغال شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز