هیئت ورزش‌های سه‌گانه خراسان‌رضوی هیچ منبع درآمدی ندارد‌

دبیر هیئت ورزش‌های سه‌گانه خراسان رضوی گفت: بنده شخصاً نه تنها درآمدی ندارم بلکه گاهی اوقات مجبور به تأمین هزینه‌های موجود در هیئت و پر کردن جای خالی اسپانسرها می‌شوم.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز