دومین جشنواره " تاک پلو " در خلیل آباد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: دومین جشنواره " تاک پلو "در دیارتاکستان های سرسبز شهرستان خلیل آباد برگزار می شود.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز