برگزاری مسابقات تنیس مناطق کشور در مشهد

نایب رئیس هیئت تنیس خراسان رضوی و مدیر برگزاری این مسابقات گفت: نخستین مرحله مسابقات تنیس مناطق پنجگانه کشور با شناخت نفرات برتر در مجموعه ورزشی سجاد مشهد پایان یافت.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز