سوال کریمی قدوسی از وزیر نفت

وزیر نفت امروز به سوال های «کریمی قدوسی»، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، پاسخ می دهد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز