فراخوان جشنواره ی نقالی و پرده خوانی فردوسی منتشر شد

در راستای ارتقای فرهنگ شاهنامه خوانی و ارج نهادن به هنر دیرینه نقالی و پرده خوانی، نخستین جشنواره نقالی و پرده خوانی همزمان با بزرگداشت روز جهانی فردوسی برگزارمی شود.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز