انتصاب جواد محقق نیشابوری به عنوان مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی

جواد محقق نیشابوری با حکم مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشوربه عنوان مدیرکل جدید کانون استان خراسان رضوی منصوب شد
جواد محقق نیشابوری  متولد ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ شهرستان نیشابور و دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان مشهد است  که سوابقی مانند ریاست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان نیشابور(۱۳۷۷ تا  ۱۳۷۸)،  مدیرکلی فرهنگ وارشاداسلامی خراسان بزرگ«رضوی ،شمالی وجنوبی»  تا سال  ۱۳۸۱ و  مشاور  وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی تا سال  ۱۳۸۵ را بر عهده داشته است.
تدریس در دبیرستان‌ها و مراکز تربیت معلم مشهد ونیشابور، دانشگاه پیام نور نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و سبزوار و دانشگاه فرهنگیان از دیگر سوابق دانشگاهی اوست.
 همچنین نگارش چند  عنوان کتاب مانند تصحیح نسخه خطی کلیات دیوان حیدر یغما نیشابوری، فرهنگ جغرافیای تاریخی نیشابور( تا عصر تیموری)، راهنمای آموزش املا و انشای فارسی،  حماسه در عرفان(پژوهش ادبی) و «شاعر خشتمال» و نگارش ده‌ها مقاله علمی و دانشگاهی ارایه شده در سمینارهای علمی یا منتشر شده در نشریات نیز در کارنامه علمی وی ثبت شده است.
جواد محقق نیشابوری  همچنین از سوابقی مانند نویسندگی، صاحب امتیازی و مدیرمسوولی ماهنامه بینالود نیشابورو سردبیری چندین نشریه دانشگاهی و فرهنگی ادبی برخوردار است و مسولیت ،دبیری وداوری چند کنگره ادبی کشوری و استانی را نیز بر عهده داشته است.
جواد محقق نیشابوری  ۱۰ مرداد۹۴با حکم علیرضا حاجیان‌زاده مدیرعامل کانون جایگزین «محمود سلیمانی‌کاریزمه» سرپرست کانون استان خراسان رضوی شدومعارفه گردید.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز