باید فرهنگ وقف در حوزه سلامت ترویج شود

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: اگر فرهنگ وقف در حوزه سلامت ترویج شود، بسیار اثر گذارخواهد بود، چرا که با زندگی آحاد مردم در ارتباط است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز