ارزیابی طرح‌های کسب و کار نوپا مشهد از ابتدای اردیبهشت‌ماه

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد در فراخوانی، تعدادی از کسب و کار‌های نوپا در عرصه خدمات شهروندی را شناسایی کرده و ارزیابی حضوری طرح‌های ارسالی را از ابتدای اردیبهشت ماه امسال آغاز خواهد کرد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز