برگزاری مرحله اول مسابقات تنیس مناطق پنجگانه کشور به میزبانی مشهد

مرحله اول مسابقات تنیس مناطق پنجگانه کشور در زمین تنیس مجموعه ورزشی سجاد مشهد در حال برگزاری است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز