از خیران مدرسه ساز خراسان رضوى قدردانى شد

در پنجمین جشنواره خیرین مدرسه ساز با حضور مسؤلین خراسان رضوى از تعدادى خیر مدرسه ساز خراسان رضوی تجلیل شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز