ششتمد سبزوار میزبان اولین جشنواره بازیهای بومی محلی وآئینی شرق کشور

رئیس هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی خراسان رضوی گفت: اولین جشنواره بازیهای بومی محلی وآئینی شرق کشور در ششتمد سبزوار برگزار می شود.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز