عدم بارش نزولات جوی باعث فقر مراتع تربت جام شده است

مدیر جهاد کشاورزی تربت جام گفت : عدم بارش نزولات جوی باعث فقر مراتع شده است و صنعت دامپروری را دچار مشکل نموده است .

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز