دستور کار اصلی جلسات برای بانوان و دختران باشد

فرماندار تربت جام گفت : بانوان رکن اساسی نظام اجتماعی و نیمی از جامعه هستند و باید دستور کار اصلی جلسات پارلمان زنان پرداختن به مسائل و مشکلات بانوان و دختران باشد و اخلاق مداری را در بین آنان نهادینه کنیم.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز