تداوم بارندگی در مشهد/کیفیت هوا پاک است

مشهد- تداوم بارش باران در مشهد هوای پایتخت معنوی کشور را در شرایط پاک قرار داد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز