کیفیت هوای مشهد ۲۷ فروردین در شرایط پاک

کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح با عدد شاخص ۴۱ در شرایط پاک قرار دارد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز