افتخارآفرینان فراموش شده سرزمین ما چه کسانی هستند؟و به چه کسانی سپرده شده اند؟

بی شک مفاخرفرهنگی وتاریخی هر زاد و بومی از جمله مواردی است که مردم آن خطه به آن عشق می ورزند وافتخار!!

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز