شب های بدون ماه 

    حجت حسن ناظر مجموعه شعر  فرزانه فرهبد به بهانه ی رونمایی و جشن امضای کتاب پیشکش به کیانا دلخوش نقاش و رضا حسینی پژوهنده ی فرهنگ عامه شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایم                     ما را به سخت جانی خود این گمان نبود کتاب از پشت جلد می آغازد شبی بی ماه ، بی...
نوشته شب های بدون ماه  اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز