همدمی با خیام

روز دل افروز برچهره ی گل نسیم نوروز خوش است . برطرف چمن روی دل افروز خوش است . از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست . خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است . روزها که می آیند ومی روند می توانی بایستی و با آن ها نروی ؟ می...
نوشته همدمی با خیام اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز