آثار بحران آب بر جامعه

آب؛ جنگ و  مرگ تمدن ها در دنیا کشورهایی که با کم آبی مواجه نیستند، برای منابع آب، نحوه ی مصرف و یافتن منابع جدید آن برنامه های دراز مدت دارند. گفته می شود قرن بیست و یک قرن قدرت آب است و کشورهای در دنیا حرف نخست را خواهند زد که به منابع آب(قدرت)...
نوشته آثار بحران آب بر جامعه اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز