شهردارنیشابور: کلام عطارنیشابوری ساده، گیرا و تاثیرگذار است

کلام شیخ فریدالدین عطار نیشابوری بسیار ساده و گیراست چرا كه  او با سوز و گداز سخن می گوید و سادگی گفتار او وقتی با دل سوختگی همراه می شود بسیار تأثیرگذار است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز