آغاز طرح ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال در شهرستان فیروزه

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزه از آغاز طرح ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال در منطقه تحت پوشش این شهرستان خبر داد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز