مشکل فرهنگی در استفاده از امکانات! پیست دوچرخه سواری یا اتومبیل رانی!!

بعد از سالها یک امکان ورزشی مناسب در شهرمان ایجاد شد و آن پیست دوچرخه سواری باغرود است ولی متاسفانه شاهدیم که خودروها به این پیست وارد میشوند!

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز