پیشنهاد تبدیل زمین های وقفی به پارک

همه ما زمین های خالی بلااستفاده زیادی را در سطح شهر دیده ایم. زمین هایی که سالها قبل توسط مالکانشان وقف شده اند ولی اکنون بلااستفاده در گوشه ای افتاده اند.  گویا سازمان اوقاف هیچ برنامه ای برای این زمین ها ندارد زمین هایی که بعضا زباله دان تبدیل شده اند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز