یعنی چی هر چی؟!

فروغ خراشادی/ صبح چهارشنبه است و آرام آرام به سمت ایستگاه می روم؛ اتوبوس قبلی را از دست داده ام و اکنون، چند دقیقه ای زمان می برد تا بعدی برسد. می نشینم و می گویم: تا اتوبوس برسد، پیام ها را چک کن! گاهی فکر می کنم پیش از ظهور شبکه های اجتماعی، صف...
نوشته یعنی چی هر چی؟! اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز