جلسه ماقبل پایانی شورا در سال ۹۶: انتقال پایانه بنیاد شهید؛ با رانت یا بی رانت؟!

نوشته جلسه ماقبل پایانی شورا در سال ۹۶: انتقال پایانه بنیاد شهید؛ با رانت یا بی رانت؟! اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز