گفتگو با هنرمند طلا و پتینه کار” زهره شمشیرگران”

اگر زندگی وکار با هنر آمیخته شود،  لذت بخش تر است تشکیل بازارچه های صنایع دستی باعث اشتغال و جذب گردشگر می شود صنایع دستی به مجموعه ای ازهنرها و صنایع گفته می شود که برای تولید آن از دست و ابزاردستی استفاده می شود و نقش ذوق هنری وخلاقیت هنرمند و صنعتگر در آن...
نوشته گفتگو با هنرمند طلا و پتینه کار” زهره شمشیرگران” اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز