تدام نیک اندیشی های حاج محمدمهدی شفیعی

برگ دیگری از همت نیشابوری ها پیش چشمان مقامات وزارت بهداشت رقم خورد اینجانب آمادگی احداث ساختمان مرکز روانپزشکی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع و با ظرفیت پنجاه تخت بیمارستانی را دارم و پس از اتمام کار آن را بطور کامل جهت بهره برداری و ارایه خدمات درمانی به بیماران اعصاب و روان در اختیار...
نوشته تدام نیک اندیشی های حاج محمدمهدی شفیعی اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز