پیشواز نوروز با درختکاری و پاکسازی

سازمان‌های مردم‌نهاد و کنشگران محیط زیست قرار سبز هفته پایانی اسفند را با فعالیت‌های گوناگونی برای حفظ محیط زیست در سراسر کشور سپری کردند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز