34 متجاوز مرزی در تایباد دستگیر شدند

مشهد – ایرنا – فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت: با کمک مرزبانان این هنگ مستقر در نقطه صفر مرزی بین ایران و افغانستان، دوشنبه شب 34 متجاوز مرزی دستگیر شدند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز