3 نانوایی متخلف در مه ولات به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

تربت حیدریه - ایرنا- فرماندارمه ولات گفت: 3نانوایی با تشکیل پرونده تخلف به دلیل وضعیت نابسامان محیط کار و کیفیت پایین نان به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کاشمر معرفی شدند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز