نگاهی به بازارهای سجل دار تربت حیدریه

تربت حیدریه – ایرنا – هر چند امروزه در مقایسه با بازارهای قدیمی و رنگ و رو رفته تربت حیدریه، بازارها و پاساژهای نسبتا مدرن و زیباتری در این شهر خودنمایی می کنند، اما هنوز نتوانسته اند نفس بازارهای شناسنامه دار این شهر را از حرکت باز نگه دارند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز