ملی شدن صنعت نفت برگ زرینی است در هشت سال دفاع مقدس

مسئول بسیج وزارت نفت گفت: ملی شدن صنعت نفت برگ زرینی است در مبارزات هشت سال دفاع مقدس؛ چرا که در هر کاری روحیه بسیجی و جهادی حاکم باشد با قاطعیت می توانیم بگوییم انقلابی در حال رخ دادن است و ملی شدنی پیش روست.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز