آثار تاریخی، فرهنگی و آیینی بردسکن آماده میزبانی از مسافران نوروزی

بردسکن- شهرستان بردسکن به عنوان دروازه ورود به خراسان رضوی از سمت جنوب با بیش از یکصد اثر تاریخی، فرهنگی و آیینی آماده میزبانی از مسافران نوروزی است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز