اولین خیابان دوسطحی مشهد به بهره برداری رسید

مشهد- اولین خیابان دوسطحی مشهد در جوار بارگاه منور رضوی با حضور تولیت آستان قدس رضوی به بهره برداری رسید.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز