ورود یک میلیون و ۶۲۵ هزار زائر نوروزی به مشهد

مشهد- سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی گفت: طبق آمار از ۲۵ تا ۲۸ اسفند بیش از یک میلیون و ۶۲۵ هزار زائر وارد مشهد شده اند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز