خلیل‌آباد با تاکستان‌های سرسبز آماده پذیرایی از مسافران نوروزی

مشهد- ایرنا- خلیل آباد با داشتن 6 هزار هکتار باغ انگور به عنوان دیار تاکستان های سرسبز در جنوب غربی استان خراسان رضوی در آستانه نوروز برای پذیرایی از مسافران مهیا شده است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز